Start Billeder Artikler Bytte Kontakt Have og drivhus Frø
Cover bilede 2

Fyldte blomster ved frøformering
 
Det mest spændende ved Hepaticadyrkning er for mit vedkommende krydsbestøvning og frembingelse nye planter fra frø, hvad enten det så er enkeltblomstrende eller fyldte blomster.
For nogle år siden troede jeg at der nærmest skulle et mirakel til for at få fyldte blomster fra frø, men jeg har i mellemtiden lært, at man, om ikke andet, så i hvert fald kan hjælpe "miraklet" godt på vej.

For at få fyldte blomster fra frø skal vi bruge forældre med fyldte gener, både moren og faren hvis muligt, men oftest må vi nøjes med fyldte gener fra den ene af forældrene.

Materialet til frembringelse af fyldte blomster er divergerende når vi taler japonica og nobilis, så lad os starte med japonica.

JAPONICA:
Hos H.japonica kan moderplanten være typerne inden for  Nidan-zaki, Nichirin-zaki, Chuouji-zaki eller Karako-zaki.
Læs mere om de forskellige blomstertyper inddeling i typer
Disse typer har alle fyldte gener og samtidig støvfang og kan derfor alle bruges som moder.

Faren, hvor vi skal hente pollen er den enkeltblomstende type Hyoujunka. (man kan være heldig at Sandan-zaki typen danner støvbærere og pollen og i så fald er det selvfølgelig med at udnytte denne pollen, da man så har fyldte gener både fra moren og faren, men det er ikke normalt).

Frøene/planterne vi får ud af denne krydsning kaldes F1, hvilket står for første generation.
Af Mendels lov om arvelighedslære fremgår at planter med enkelte blomster har et dominerende gen, mens planter med fyldte blomster har et vigende gen.
Da vores F1 planter arver et enkeltblomstrende gen fra faren og et fyldt blomstrende gen fra moren vil de blive enkeltblomstrede (=det dominerende gen).
Altså har vi blomster med både støvfang og støvbærere/pollen og som samtidig indeholder et fyldt gen.
Disse planter kan vi nu arbejde videre med. Vi kan selvbestøve dem eller vi kan krydse dem med hinanden.
Resultatet giver F2 planter (anden generation), og det er i F2 generationen at de fyldte blomster gerne skulle opstå. Man siger at 10% skulle blomstre med fyldte blomster, men det kan variere. Rigtige gode F1 planter kan ved selvbestøvning give mere end 50% fyldte blomster.
Et sådant eksempel er nr. 29, som ses her.
Hepatica japonica F1 29
En anden fremgangsmåde er at tage pollen fra en F1 plante og bestøve en anden plante inden for de 4 før nævnte typer (Nidan, Nichirin, Karako eller Chyouji), hvilket alt andet lige skulle give endnu større chance for fyldte blomster.
Princippet er jo at få fyldt så mange fyldte gener ind i moderplanten som muligt.

Som før nævnt er hovedreglen at F1 planterne er enkeltblomstrende - men der er jo ingen regler uden undtagelser og af og til kan det ske at der kommer fyldte blomster i F1 generationen. Det skyldes at planter af og til
fra naturens side fordobler generne og vores F1 planter kan arve flere gener fra både moren og faren. Jo flere gener, jo mere uforudsigelig og spændende kan resultatet blive - det afhænger af hvor heldig man er om flere fyldte gener rammer hinanden.
Vær opmærksom på, at Hepatica skal blomstre tre år før blomsten får sit endelige udseende.
Et par eksempler på egne frembringelser:
Hepatica japonica 'Hatsuhana' GP 160Hepatica japonica 'Tori no Saezuri' GPHepatica japonica 'Aoitsuki' GP 188Hepatica japonica 'Ryokkou' GP

NOBILIS:
Proceduren med F1 og F2 planter er naturligvis den samme hvad enten vi snakker japonica eller nobilis, men desværre er nobilis ikke så variabel som japonica, og det er vanskeligt at finde typer hos nobilis som har enten de hunlige eller de hanlige befrugtningsorganer og som samtidig har fyldte gener.
For eksempel så findes de fire typer, som hos japonica kan bruges som moderplante, ikke hos nobilis.
Heldigvis finder vi i stedet nogle af de fyldte blomster som producerer støvbærere og pollen.
Her ses nogle eksempler.
Hepatica nobilis flora plena 'Lise'Hepatica nobilis 'Andersen's Dream'Hepatica nobilis 'Bolette'Hepatica nobilis 'Abelone' 210N
Frembringelse af vores F1 planter sker så bare med modsat fortegn, idet den enkeltblomster bliver moren, og pollen hentes fra faren.
Det kan være lidt vanskeligt at få fat i pollen fra disse blomster, man skal med en skalpel skære et snit i begge sider af støvbæreren, stille planten lunt og så vil pollen komme frem.
Her ses nogle af mine egne krydsninger
Hepatica nobilis 'Aida' GPHepatica nobilis 'Cassiopaia' GPHepatica nobilis 'Elvira' GPHepatica nobilis 'Celaone' GP
JAPONICA X NOBILIS:
Jeg har også forsøgt mig med at krydse japoníca og nobilis. Min tanke var at frembringe planter der var lige så variable som japonica og lige så hårdføre hvad frost angår som nobilis.

De fleste krydsninger mellem japonica og nobilis er fertile, men der er dog enkelte som er sterile.

Hepatica x eurasia 'Joy' GPHepatica x eurasia 'Lucy' GPHepatica x eurasia 'Cobalt Dream' GPHepatica x eurasia 'Pleasure' GP

Lige et godt råd:
Lav et register med de vigtigste oplysninger om hver plante, herunder hvem faren og moren er. Det er meget ærgerligt efter 6 til måske 8 år at stå med rigtig gode fyldte blomster og så ikke vide hvem forældrene er, så kan man jo starte forfra.

Avlsarbejdet og det at frembringe sine egne krydsninger er utroligt spændende. At udvælge forældrene, og forestille sig hvad der kan komme ud af forholdet, tror jeg taler til en meget stor del af os planteglade mennesker. At resultatet så ikke altid svarer til forventningerne må man bare indstille sig på. Modsat kan man også være så heldig eller måske dygtig, at resultatet lang overstiger forventningerne.

Hepatica egner sig rigtig godt til forsøg med krydsning, dels er den variabel og dels er den nogenlunde hurtig til at komme i blomst - ofte allerede to til tre år efter såning.